ekip

ODTÜ aDNA & Popülasyon Genetiği Laboratuvarı – 2016

Moleküler Laboratuvar

İnci Togan (Laboratuvar kurucusu & emekli profesör)

Füsun Özer (Yürütücü)

Eren Yüncü (Doktora sonrası araştırmacı)

Reyhan Yaka (Doktora öğrencisi)

Ali Akbaba (Doktora öğrencisi)

Mustafa Özkan (Doktora öğrencisi)

Sevgi Yorulmaz (Yüksek Lisans öğrencisi)

Hesaplamalı Biyoloji Laboratuvarı (ODTÜ CompEvo grubunun parçası)

Mehmet Somel (Yürütücü)

Dilek Koptekin (Doktora öğrencisi)

Ayshin Ghalichi (Doktora öğrencisi)

Arev Pelin Sümer (Lisans öğrencisi)

Duha Alioğlu  (Yüksek Lisans öğrencisi)

Evrim Fer  (Yüksek Lisans öğrencisi)

Erinç Yurtman  (Yüksek Lisans öğrencisi)

Mezunlar

Sinan Can Açan

Nihan Dilşad Dağtaş

Gülşah Merve Kılınç (Stockholm’de Doktora sonrası araştırmacı)

Onur Özer (Plon’de Doktora öğrencisi)

Handan Melike Dönertaş (EBI’da Doktora öğrencisi)